+370 (658) 13 837 Konsultuojame I-V 10:00-18:00, VI-VII 10:00-14:00 +370 (658) 13 837
pnoutlet.lt

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės


1. Sąvokos

1.1. Duomenų valdytojas ir svetainės www.pnoutlet.lt operatorius (toliau – Duomenų valdytojas) yra UAB „Osvalda“, įmonės kodas 245195140, PVM mokėtojo kodas LT451951416, adresas korespondencijai – Pramonės g. 23L-2, LT-78136 Šiauliai, Lietuvos Respublika, elektroninio pašto adresas – info@pnoutlet.lt;

1.2. PNOutlet.lt bei facebook.com/PasaulisNamams parduodamos prekės turi savo specifiškumą – parduodamos prekės yra naujos, tačiau GALI turėti didesnių ar mažesnių transportavimo pažeidimų, apie kuriuos pardavėjas informuoja pirkėją (dėl to prekėms yra taikomos didesnės ar mažesnės originalios nuolaidos). Pirkėjo pretenzijos dėl prekių pažeidimų, apie kurios jis/ji buvo informuotas/-a, nėra priimamos;

1.3. Pirkėjas – veiksnus fizinis arba juridinis asmuo, įsigijęs prekių interneto parduotuvėje www.pnoutlet.lt arba per mūsų Facebook platformą – facebook.com/PasaulisNamams;

1.4. Prekių pirkimo pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja pirkėjo ir pardavėjo teises, įsipareigojimus, prekių kainas, apmokėjimo tvarką, terminus, pristatymą, prekių kokybės garantiją, prekių grąžinimą ir keitimą, atsakomybes;

2. Bendrosios nuostatos

2.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau "Taisyklės"), jas patvirtinus pirkėjui (tęsiant apsipirkimą per Pasaulis Namams Outlet Messenger platformą arba per facebook.com/PasaulisNamams) yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos pirkėjo ir pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu PNOutlet.lt internetinėje parduotuvėje susijusios nuostatos;

2.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus;

2.3. Internetinės parduotuvės PNOutlet.lt prekyba vykdoma Lietuvos Respublikos, Latvijos bei Estijos teritorijoje;

2.4. Pirkti mūsų elektroninėje parduotuvėje turi teisę:

2.4.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t.y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;

2.4.2. nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jis yra emancipuotas;

2.4.3. juridiniai asmenys;

2.4.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai;

2.5. Pirkėjas, patvirtindamas taisykles, patvirtina, kad jis turi teisę pirkti prekes PNOutlet.lt internetinėje parduotuvėje;

2.6. Iškilus būtinybei ar esant Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytoms aplinkybėms, pardavėjas turi teisę pakeisti ar papildyti taisykles. Apie tai pirkėjai bus informuojami prisijungę prie PNOutlet.lt arba facebook.com/PasaulisNamams arba pirkdami prekes pirma kartą po naujų taisyklių įsigaliojimo;

2.7. Pirkėjas privalo susipažinti su pardavėjo patvirtinta privatumo politika. Sutikimą arba nesutikimą su konkrečiais pirkėjo asmens duomenų naudojimo būdais Pirkėjas išreiškia privatumo politikoje numatyta tvarka;

2.8. Jei pardavėjui numatyta teisė ar pareiga pateikti dokumentus ar informaciją pirkėjui elektroniniu paštu, visais atvejais už veikiančio ir pirkėjui priklausančio elektroninio pašto adreso pateikimą pardavėjui atsako pats pirkėjas;

3. Asmens duomenų apsauga

3.1. Užsisakyti prekes internetinėje parduotuvėje PNOutlet.lt bei facebook.com/PasaulisNamams pirkėjas gali nesiregistruodamas šioje internetinėje svetainėje, pirkimo / pardavimo procesas vyksta per Pasaulis Namams Outlet Messenger platformą;

3.2. Pirkėjas užsakydamas prekes paprašius pardavėjui tinkamam užsakymo įvykdymui turi nurodyti būtinus savo asmens duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą (jei pirkėjas pageidauja gauti naujienlaiškį arba jei el. pastas reikalingas užsakymo įvykdymui);

3.3. Pirkėjas patvirtindamas šias taisykles sutinka, jog jo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo elektroninėje parduotuvėje PNOutlet.lt bei facebook.com/PasaulisNamams tikslais;

3.4. Pirkėjas, sutikdamas, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo pardavėjo elektroninėje parduotuvėje tikslu, taip pat sutinka, kad jo nurodytais elektroninio pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, kurie būtini prekių užsakymui įvykdyti;

3.5. Pirkėjas darydamas užsakymą gali pareikšti savo sutikimą/nesutikimą dėl jo asmens duomenų naudojimo tiesioginės rinkodaros tikslams. Tai jis padaro pateikdamas arba nepateikdamas savo elektroninį pašto adresą pardavėjui Pasaulis Namams Outlet Messenger platformoje. Pardavėjas naujienlaiškį siunčia kelis kartus per mėnesį pirkėjo nurodytu el. paštu ir sudaro galimybes atsisakyti naujienlaiškio (naujienlaiškio pabaigoje yra pasirinkimas: „atsisakyti“ – pirkėjas paspaudęs nuorodą daugiau nebegaus naujienlaiškio);

3.6. Pardavėjas patvirtina, jog pirkėjo nurodyti asmens duomenys bus tvarkomi tik prekių ir paslaugų pardavimo elektroninėje parduotuvėje PNOutlet.lt ir facebook.com/PasaulisNamams, pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros (išskyrus atvejus, kai pirkėjas atsisako, jog jo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu) tikslais. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktų numatyta tvarka;

3.7. Pirkėjas, pageidaujantis užsakyti pardavėjo internetinėje parduotuvėje siūlomas partnerių paslaugas, gali tai padaryti išreikšdamas sutikimą, kad aiškiai nurodyti jo asmens duomenys būtų perduodami atitinkamam partneriui užsakomų paslaugų suteikimo tikslu;

4. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas

4.1. Pirkėjas gali užsisakyti prekes šiais būdais:

4.1.1. Internetu nesiregistruodamas PNOutlet.lt - išsirinkęs prekę/-es įsigyti jas per Pasaulis Namams Outlet Messenger platformą; 

4.1.3. Telefonu;

4.1.4. Fizinėje Pasaulis Namams Outlet parduotuvėje Šiauliuose, Tilžės g. 225;

4.1.5. Per Pasaulis Namams Facebook svetainę facebook.com/PasaulisNamams;

4.2. Sutartis tarp pirkėjo ir pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai pirkėjas, išsirinkęs perkamą(-as) prekę(-es) sutinka su jų pirkimu ir PNOutlet personalas klientui atsiunčia rekvizitus – sąskaitą ir pirkėjas įvykdo pilną apmokėjimą (nebent susitariama kitaip);

4.3. Kiekviena tarp pirkėjo ir pardavėjo sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis yra registruojama ir saugoma PNOutlet.lt internetinės parduotuvės bei Pasaulis Namams Outlet Messenger platformos duomenų bazėje;

5. Pirkėjo teisės

5.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes PNOutlet.lt internetinėje parduotuvėje šių taisyklių ir kitose pardavėjo internetinės parduotuvės informacijos skiltyse nustatyta tvarka;

5.2. Pirkėjas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, parašydamas el. laišką info@pnoutlet.lt arba paskambindamas numeriu +370 654 72 766. Tokiu atveju pardavėjas nedelsdamas turi įgyvendinti pirkėjo prašymą (iki 5 darbo dienų); 

5.3. Pirkėjo teisė atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties yra įgyvendinama vadovaujantis LR Civilinio kodekso 6.228-10 straipsnio „Vartotojų teisė atsisakyti nuotolinės sutarties ir ne prekybos patalpose sudarytos sutarties“ 1 dalimi ir 2014 m. Liepos 22 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 738 patvirtintomis „Mažmeninės prekybos taisyklėmis“;

5.4. Galimybę grąžinti suteikiame tik netikusius ar nepatikusius (turi būti nenaudoti) kilimus bei šviestuvus. Jei šių kategorijų prekė/-ės Jums netiks ar nepatiks suteikiame galimybę jas grąžinti per 7 kalendorines dienas, nuo prekės/-ių pristatymo Jums. Už grąžinamų prekių saugų įpakavimą atsako klientas. Kitų prekių kategorijų galimybės grąžinti nėra. Siuntimo bei grąžinimo išlaidos lieka pirkėjui.

5.5. Parduodamos prekės turi savo specifiškumą – mūsų parduodamos prekės yra naujos, tačiau GALI turėti didesnių ar mažesnių transportavimo pažeidimų, apie kuriuos pardavėjas informuoja pirkėją. Pirkėjo pretenzijos dėl prekių pažeidimų, apie kurios jis buvo informuotas, nėra priimamos;

6. Pirkėjo įsipareigojimai

6.1. Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių taisyklių nustatyta tvarka;

6.3. Jeigu pasikeičia pirkėjo užsakymo formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas apie juos informuoti pardavėją;

6.4. Pirkėjas, naudodamasis PNOutlet.lt arba facebook.com/PasaulisNamams internetine parduotuve, įsipareigoja laikytis šių taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų internetinėje parduotuvėje bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų;

7. Pardavėjo teisės

7.1. Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra nustatyti minimalų prekių krepšelio dydį, t.y. minimalią sumą, kurią pasiekus bus vykdomas pirkėjo užsakymas. Šios sumos dydis matomas peržiūrint prekių krepšelį;

7.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės ar Facebook puslapio darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis internetine parduotuve ar Facebook puslapiu arba užblokuoti pirkėjo prieigą prie parduotuvės;

7.3. Susidarius svarbioms aplinkybėms, pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės ar Facebook puslapio veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs pirkėjui;

7.4. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu pirkėjas pasirinkęs apmokėjimą banko pavedimu nesumoka už prekes per 3 kalendorines dienas;

7.5. Pardavėjas dėl svarbių priežasčių negalėdamas laiku ir tinkamai įvykdyti užsakymo, pasilieka teisę keisti pristatymo sąlygas ir laiką, arba nutraukti užsakymą apie tai nedelsiant informuodamas pirkėją ir, pirkėjui paprašius, grąžindamas apmokėjimą, jei pirkėjas yra jį apmokėjęs;

7.6. Prekės rezervacija yra laikoma ne ilgiau kaip vieną dieną. Negavus apmokėjimo per 7.4. punkte nurodytą terminą, rezervacija yra atšaukiama be jokio papildomo įspėjimo.

8. Pardavėjo įsipareigojimai

8.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose taisyklėse ir internetinėje parduotuvėje bei Facebook puslapyje nustatytomis sąlygomis sudaryti pirkėjui galimybę naudotis internetinės parduotuvės PNOutlet.lt bei facebook.com/PasaulisNamams teikiamomis paslaugomis;

8.2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, t.y. pirkėjo nurodytus asmens duomenis tvarkyti tik taisyklių 2 skyriuje ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;

8.3. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu 10 taisyklių skyriuje nurodytomis sąlygomis;

8.4. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, pardavėjas įsipareigoja grąžinti pirkėjui sumokėtus pinigus per 5 (penkias) darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas;

8.5. Pirkėjui pasinaudojus taisyklių 5.3. punkte numatyta teise ir esant taisyklių 5.5. punkte numatytai sąlygai, pardavėjas įsipareigoja grąžinti pirkėjui sumokėtus pinigus per 10 (dešimt) darbo dienų, skaičiuojamų nuo grąžinamos prekės gavimo dienos;

9. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

9.1. Prekių kainos internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais;

9.2. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:

9.2.1. Apmokėjimas bankiniu pavedimu – tai apmokėjimas, kai pirkėjas po užsakymo patvirtinimo per Pasaulis Namams OutletMessenger platformą, gavęs rekvizitus su mokėjimo informacija, perveda pinigus į PNOutlet.lt / facebook.com/PasaulisNamams banko sąskaitą. Siuntimo kaštai į nurodytą prekės kainą nėra įtraukti;

9.2.2. Apmokėjimas grynaisiais pinigais / bankine kortele prekių atsiėmimo Pasaulis Namams fizinėje parduotuvėje metu;

9.3. Pardavėjas pasilieka teisę reikalauti iš pirkėjo dalinio arba pilno avansinio apmokėjimo;

9.4. Pardavėjas pasilieka teisę reikalauti iš pirkėjo pasirašyti baldų užsakymo sutartį;

9.5. PVM sąskaitose faktūrose pateikiamos pasirinktos prekės, jų kiekis, suteikiamos nuolaidos, galutinė prekių kaina, įskaitant visus mokesčius, ir kiti buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų patvirtinti būtini pateikti duomenys; 

10. Prekių pristatymas

10.1. Pirkėjas, užsakydamas prekes, gali pasirinkti prekių pateikimo būdą, t.y. pasinaudoti pardavėjo teikiama prekių pristatymo paslauga arba pardavėjo prekių atsiėmimo punkte;

10.2. Prekių pristatymas pirkėjui:

10.2.1. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą;

10.2.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai pats prekių priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais pirkėjo pateiktais duomenimis, pirkėjas neturi teisės reikšti pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui;

10.2.3. Prekes pristato pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas. Siuntimo kaštai į nurodytą prekės kainą nėra įtraukti;

10.2.4. Prekių pristatymo (transportavimo) Lietuvos Respublikos teritorijoje kaina priklauso nuo perkamų prekių kiekio, svorio bei gabaritų. Kaina individualiai suderinama su pardavėju pirkimo metu ir būna pridedama prie galutinės kainos;

10.2.5. Prekių pristatymas (transportavimas) į Kuršių neriją gali užtrukti ilgesnį terminą nei nurodytas. Apie prekių pristatymo terminą bei įkainius į Kuršių neriją pardavėjas pirkėją informuoja patvirtindamas užsakymą;

10.2.6. Baldai yra pristatomi Lietuvos, Latvijos bei Estijos teritorijoje;

10.2.7. Baldai pristatomi tik iki tos vietos, kur gali privažiuoti krovininis mikroautobusas;

10.2.8. Prekės nėra užnešamos, nebent pirkėjas užsisako UKD paslaugą;

10.2.9. Prekės gali būti užnešamos esant galimybei už papildomą mokestį;

10.2.10. Beveik visi baldai pristatomi nesurinkti, dėžėse (nebent nurodoma kitaip), bet prie baldų yra pridedama surinkimo instrukcija, furnitūra;

10.3. Prekių atsiėmimas fizinėje Pasaulis Namams parduotuvėje Šiauliuose, Tilžės g 225 arba sandėlyje Šiauliuose, Pramonės g. 23L-2;

10.3.1. Pirkėjas gali atsiimti prekes nemokamai iš pardavėjo prekių atsiėmimo punkto;

10.3.2. Užsakytas prekes būtina atsiimti ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas (nebent susitariama kitaip), skaičiuojamas nuo pardavėjo patvirtinimo, kad užsakymas jau paruoštas, gavimo momento. Pirkėjui laiku neatsiėmus prekių, pardavėjas pasilieka teisę nutraukti užsakymą be įspėjimo ir grąžinti sumokėtą pilną ar avansinį mokėjimą, jei jis buvo sumokėtas;

10.3.3. Prekes gali atsiimti tik užsakymą pateikęs asmuo arba asmuo, nurodytas užsakymo pateikimo metu. Atsiimant prekes, būtina su savimi turėti ir pardavėjo darbuotojui pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą);

10.4. Pardavėjas pateikia prekes pirkėjui vadovaudamasis prekių aprašymuose nurodytais terminais. Šie terminai yra preliminarūs, be to netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Kartu pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas;

10.5. Visais atvejais pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl pirkėjo kaltės arba dėl nuo pirkėjo priklausančių aplinkybių;

10.6. Priimdamas užsisakytas prekes pirkėjas privalo patikrinti siuntos(-ų) būklę bei pasirašyti sąskaitą faktūrą (važtaraštį) ar kitą siuntos perdavimo-priėmimo dokumentą. Tuo atveju, jei prekių perdavimo-priėmimo metu pastebėjote siuntos ir/ar prekės(-ių) išorinės išvaizdos pažeidimus, prekės(-ių) komplektacijos neatitikimus, būtinai pažymėkite tai sąskaitoje faktūroje, važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo–priėmimo dokumente bei, dalyvaujant kurjeriui, kuris pristatė (pateikė) Jums siuntą, surašykite laisvos formos siuntos ir/ar prekės (-ių) pažeidimo/neatitikimų aktą. Jums neatlikus šių veiksmų, mes pasiliekame teisę neprisiimti atsakomybės dėl prekių pažeidimų;

10.7. Jei pirkėjui nepavyksta perduoti prekių per nustatytą terminą ir jei pirkėjas buvo sumokėjęs už prekes ir jų pristatymą, pardavėjas susisiekia su pirkėju, mėgina susitarti kitą pristatymo laiką. Jei pirkėjas vis tiek neatsiima prekių, tokios prekės grąžinamos pardavėjui, užsakymas anuliuojamas, jei buvo sumokėti pinigai, pirkėjui jie grąžinami į tą pačią banko sąskaitą;

11. Atsakomybė

11.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už jo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų, pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo;

11.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia internetine parduotuve;

11.3. Užsiregistravęs pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei PNOutlet.lt teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie internetinės parduotuvės naudodamasis pirkėjo prisijungimo duomenimis, pardavėjas šį asmenį laiko pirkėju;

11.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog pirkėjas, neatsižvelgdamas į pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta;

11.5. Jei pardavėjo internetinėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja;

11.6. Pardavėjas neatsako dėl pirkėjo ir pardavėjo partnerių, kurių paslaugas pirkėjas užsako, tinkamo tarpusavio įsipareigojimų vykdymo;

12. Apsikeitimas informacija

12.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia taisyklių 3.2. punkte numatyta tvarka pirkėjo pateiktu elektroninio pašto adresu;

12.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia pardavėjo internetinės parduotuvės skyriuje Kontaktai nurodytomis susisiekimo priemonėmis;

13. Baigiamosios nuostatos

13.1. Jei Jūsų netenkina įsigytos PNOutlet.lt / facebook.com/PasaulisNamams prekės ar suteikto aptarnavimo kokybė, praneškite apie tai administracijai el. paštu info@pnoutlet.lt arba info@osvalda.lt. Jei Jūsų netenkina sulauktas atsakymas į rašytinę pretenziją, prašymą ar skundą dėl PNOutlet.lt / facebook.com/PasaulisNamams interneto parduotuvėje įsigytos prekės, galite užpildyti prašymo formą Europos elektroninėje ginčų sprendimo platformoje http://ec.europa.eu/odr/. Taip pat pretenziją, prašymą, skundą dėl mūsų interneto parduotuvėje įsigytos prekės ar paslaugos galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt interneto svetainėje www.vvtat.lt);

13.2. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais;

13.3. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė;

13.4. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka;

13.5. Šios Pirkimo pardavimo taisyklės yra atnaujintos 2020 birželio 25 d. Apie visus Pirkimo pardavimo taisyklių pakitimus bus informuota pagal šių pirkimo pardavimo taisyklių 2.6. punktą;